NAJLEPŠIE DETSKÉ KNIHY ROKA 2022

Kontakt

Knižnica pre mládež mesta
Košice
Kukučínova 2
043 59 Košice

e-mail: kniznicake@kosicekmk.sk